ยอดรวมผู้ซื้อหนังสือ

10,879.00 บาท

โดย คุณอิทธิ วงศ์สุรไกร

ในนาม ครอบครัววงศ์สุรไกร

7,166.00 บาท

โดย นยก.สุวรรณา วงศ์สุรไกร (นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสระปทุม)

ในนาม ดร.อภิชาติ - คุณมาลินี วงศ์สุรไกร

6,986.00 บาท

โดย นาย ไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร

ในนาม ครอบครัววงศ์สุรไกร

6,785.00 บาท

โดย สมาชิกสโมสรโรตารีในประเทศไทย

ในนาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า (วันจัดตั้งห้องสมุดแบ่งปัน)

6,785.00 บาท

โดย สโมสรโรตารีสระปทุม ภาค 3350 โรตารีสากล

ในนาม นายพิชัย รัตตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานโรตารีสากล

5,373.00 บาท

โดย Dr.Pattisan Kemrichard

ในนาม Globalconnext.org

5,129.00 บาท

โดย Viwat Phongsathorn

5,056.00 บาท

โดย อดีตนายก ทัศนีย์ เตาวลานนท์

ในนาม สโมสรโรตารีสระปทุม ภาค 3350 โรตารีสากล

5,056.00 บาท

โดย คุณสุปัญญา หงสุรพันธ์

ในนาม ครอบครัวหงสุรพันธ์

5,032.00 บาท

โดย นยก.สุวรรณา วงศ์สุรไกร (นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสระปทุม)

ในนาม ดร.เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์อดีตผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล (ครบรอบ 20 ปี สร.สระปทุม)

3,800.00 บาท

โดย อ.ดร.แพทธิสัณด์ แคมป์ริชชาจน์

ในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3,592.00 บาท

โดย คุณนันทวรรณ โชติวิจิตร

ในนาม ครอบครัวโชติวิจิตร

3,514.00 บาท

โดย คุณอุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจการ

ในนาม ครอบครัววิศิษฐ์กิจการ

3,410.00 บาท

โดย คุณสิงโต

3,367.00 บาท

โดย อดีตนายก บุญเลิศ-คุณธาวิตา ทินมณี

ในนาม สโมสรโรตารีสระปทุม ภาค 3350 โรตารีสากล

3,318.00 บาท

โดย คุณสมศักดิ์ - คุณจันทพร อนงค์เลขา

ในนาม ครอบครัวอนงค์เลขา

3,175.00 บาท

โดย อาจารย์ธเนศ เอื้ออภิธร

ในนาม Enconcep

3,106.00 บาท

โดย อดีตนายก นัชชา ต่อเทียนชัย

ในนาม ITEC Group

1,520.00 บาท

โดย วัชราภรณ์ ลือวิริยะพันธุ์

ในนาม M-PATHY INTERTRADE CO., LTD.

1,460.00 บาท

โดย Bhavna Khemlani

1,090.00 บาท

โดย พลณัช ธนภัทร์พิศาล

ในนาม ครอบครัว ธนภัทร์พิศาล

1,065.00 บาท

โดย Dr.Pattisan Kemrichard

ในนาม SSBM Bangkok Alumni และ สมาคมศิษย์ชางตาครู้สคอนแวนท์ (สมาคมศิษย์ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร)

1,032.00 บาท

โดย ปรารถนา ปรารถนา

1,000.00 บาท

โดย Mr.Oleksii Voitenko

ในนาม Kemrichard LLC USA

1,000.00 บาท

โดย K.Sudaporn Vongsurakrai

ในนาม ครอบครัว วานิชเสถียร

1,000.00 บาท

โดย K.Kenny/Krivudhi

ในนาม ครอบครัววงศ์สุรไกร

1,000.00 บาท

โดย K.Krailast

ในนาม ครอบครัววงศ์สุรไกร

1,000.00 บาท

โดย K.Kraisorn

ในนาม ครอบครัววงศ์สุรไกร

1,000.00 บาท

โดย K.Boonjeera

ในนาม K.Boonjeera

1,000.00 บาท

โดย K.Hua

ในนาม ครอบครัววงศ์สุรไกร

1,000.00 บาท

โดย K.Time Tiptree

ในนาม ครอบครัวชื่นสายชล

1,000.00 บาท

โดย K.Pornchita

ในนาม Gnext - DJC

1,000.00 บาท

โดย K.Manchusa kaewpluk

ในนาม ครอบครัวแก้วผลึก

999.00 บาท

โดย Tiptri Chuensaichol

ในนาม K.Tiptri Chuensaichol

760.00 บาท

โดย ยุรนันท์ ยิ้มสาระ

380.00 บาท

โดย นภาดา เศรษฐเศรณีกุล

ในนาม เศรษฐเศรณีกุล

380.00 บาท

โดย ปิยวัฒน์ บวรนิรัตติศัย

380.00 บาท

โดย ปริวรรธน์ ไชยธนันต์วุฒิ

380.00 บาท

โดย ชานน สัมพันธารักษ์

ในนาม Hi-Like Agency

333.00 บาท

โดย Pornchita Raksayoo

ในนาม บริษัท โกลบอลดอทคอนเน็กซ์ จํากัด

333.00 บาท

โดย เอกรัช พุทธรักษา

ในนาม siamcelt Distributors Co.Ltd,

329.00 บาท

โดย ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล

ในนาม บริษัทเกษตรศิวิไลซ์จำกัด

250.00 บาท

โดย ภูมิพัฒน์ โสภณสุทธีพงศ์

ในนาม ภูมิพัฒน์ โสภณสุทธีพงศ์

225.00 บาท

โดย ๊Ukrit Visitkitjakarn

ในนาม ครอบครัว วิศิษฐ์กิจการ

225.00 บาท

โดย ปรียวรรณ ณ นคร

ในนาม หจก.อุตสาหกรรมไทยประตูเหล็ก

200.00 บาท

โดย นารีรัตน์ มงคลอังกูร

170.00 บาท

โดย ดร.สุวรรณา วงศ์สุรไกร

ในนาม ดร.สุวรรณา วงศ์สุรไกร นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสระปทุม

167.00 บาท

โดย Supanya Hongsurapan

150.00 บาท

โดย ทัณฑิกา หุตามัย

ในนาม ส่วนตัว

115.00 บาท

โดย ปรีดา บูรณะศิลปากร

ในนาม บูรณะศิลปากร

65.00 บาท

โดย อับดุลอาซิตส์ หะยีสะนิ

0.00 บาท

โดย nawarat bookcaze