กฎหมายและภาษี

รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม

รู้จริงไม่ถูกหลอกกฎหมายรอบตัว

นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

เศรษฐีวัยรุ่น (อสังหาฯ)

รู้ทัน ป้องกัน แก้ไข คดีกู้ยืมเงิน ทำคดีเองอย่างเซียน

รู้ทัน ป้องกัน แก้ไข คดีบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด

มรดกชิลชิล จัดการได้ไม่ต้องรอรวย

รู้ทัน ป้องกัน แก้ไข คดีครอบครัว ทำคดีเองอย่าง

คดีทางการแพทย์ เล่ม 2

คลายปมปัญหาภาษีสรรพากร

การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายแรงการเกี่ยวกับการเลิกจ้าง

กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี พิมพ์ครั้งที่ 2

ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือสำหรับทนายความ

ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือน

เจาะประเด็นภาษีทั้งระบบ

ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชี TFRS กับภาษีอากร ที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ 2

108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

คู่มือศึกษาภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็นกรณีถูกประเมินภาษีย้อนหลัง

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 2)

บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ว่าด้วยการสืบพยาน คู่มือที่ขาดไม่ได้สำหรับทนายความ (ครั้งที่ 7)

101 ประเด็นภาษี ที่นักบัญชีควรรู้

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)

ประมวลรัษฎากร ปี 2564

ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : PDPA