• คงเหลือ : 3
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
  • Author : สิริพรรณ สุรสิทธิ์
  • ISBN :9786160411252
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า :
  • ขนาดไฟล์ : 37.1 MB
โป้ง โจโจ้ และหนูนา สามสหายรุ่นเยาว์ที่ไม่เห็นความสำคัญ ของปัญหาโลกร้อนเลย จนเมื่อพวกเขาเจอปัญหาเข้ากับตัวเอง จึงค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยลดโลกร้อน ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน การใช้วัสดุรีไซเคิล ฯลฯ นอกจากนี้พวกเขายังนำความรู้นี้ไปบอกคนอื่นๆ ต่ออีกด้วย