คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : People Media
  • Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 122
  • ขนาดไฟล์ : 10.5 MB
“โจ๊ก” เป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน นับว่าเป็นเมนูที่สำคัญเป็นหนึ่งในตัวเลือก ทั้งยังสะดวก เหมาะกับสังคมเร่งรีบในปัจจุบัน ที่สำคัญยังเป็นอาหารเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ด้วยปัจจัยคือความสะดวก และประหยัดจึงทำให้อาหารประเภทนี้เป็นที่นิยมตลอดมา สร้างความสนใจยังภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตลาดไปสู่โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปด้วยมูลค่าตลาดในปัจจุบันนับพันล้านบาท และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากตลาดยังมีช่องว่างอีกมาก อีกทั้งคนไทยยังมีการบริโภคอาหารเช้าในอัตราที่ต่ำหากเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย

นำเข้าโดยระบบ Bookcaze จำนวน 1 สิทธิ์