คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Information Security and Advanced Network (ISAN)
  • Author : ผศ.สุชาติ คุ้มมณี
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 139
  • ขนาดไฟล์ : 16.4 MB
ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเลือกเอาซอฟต์แวร์จําลองเครือข่ายมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายได้ศึกษา เนื่องจากมีผลดีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยเลือกใช้ Packet Tracer ซึ่งเป็นของบริษัท Cisco เนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าว มีส่วนเชื่อมต่อกับผู้ใช้ (GUI) ใช้งานง่าย อุปกรณ์มีให้เลือกใช้งานหลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหา CCNA Exploration, CCNA Discovery, CCNA Security, CCNP (บางส่วน) มีคุณสมบัติบางอย่างดีมากๆ เช่น เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง
ผู้ใช้งานเข้าด้วยกัน (Multiuser), สร้างแบบฝึกฝนได้เอง (Activity Wizard), แสดงการทํางานของ เครือข่ายอย่างละเอียดในระดับแพ็คเก็ต (Packet Sniffer), จําลองภาพการทํางานของโพรโทคอล ต่างๆ กําหนดโพรโทคอลเพื่อทดสอบเครือข่ายได้เอง และรองรับโพรโทคอลได้หลากหลาย 

ซื้อโดย Global. connext จำนวน 1 สิทธิ์