• คงเหลือ : 5
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Dr. Panuwan Chantawannakul
  • Author : ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร และ คณะศูนย์บริการชันสูตรโรคผึ้ง
  • ISBN :000000000000
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 48
  • ขนาดไฟล์ : 1.40 MB
ผึ้งมีวิวัฒนาการควบคู่กันมากับพืชดอกตั้งแต่สมัยยุคยูแรสสิค เป็นต้นมา (Jurassic period: ประมาณ 180 ล้านปี)(1) จากหลักฐานการบันทึก และซากดึกดําบรรพ์ จึงนับว่าผึ้งเป็นมรดกโลก ตั้งแต่บรรพกาลจนถึงปัจจุบัน ผึ้งได้ให้คุณอนันต์แก่มนุษย์ผู้เก็บเกี่ยว ผึ้งนั้นช่วยผสมเกสรพืชต่างๆ ทั้ง พืชสวนและพืชไร่ โดยในปี ค.ศ. 1981 ชเปรงเกล (Sprengel) นักเรณูวิทยา ชาวเยอรมันได้เขียนถึงความสําคัญของผึ้งในหนังสือไว้ว่า “การเลี้ยงผึ้ง มีความสําคัญมากยิ่งกว่าที่เราได้ตระหนักถึง ผึ้งให้ความมั่งคั่งแด่ผู้คน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของไม้ผล” สิ่งที่ผึ้งสร้างขึ้นนั้นเราสามารถนํามา ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ผึ้งใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และส่งคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ นี่คือความ มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “ผึ้ง”