• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :978-616-213-627-6
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 297
  • ขนาดไฟล์ : 13.48 MB
จำลองโจทย์ข้อสอบทุกรูปแบบ ตรงตามการทดสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ปี 50, 51, 53, 54 และปัจจุบัน โดยครูชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษในเมืองไทยมากว่า 10 ปี เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความเข้าใจเรื่องคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ชัดเจน และช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบ