• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :978-616-213-377-0
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 24
  • ขนาดไฟล์ : 19.50 MB
ปุยปุย เรียนรู้สี สอนให้เด็กปฐมวัยรู้เรื่องสีในชีวิตประจำวัน รู้จักสังเกตว่าสีรอบ ๆ ตัวมีสีอะไรบ้าง