• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :9786162132421
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 24
  • ขนาดไฟล์ : 8.48 MB
"ปุยปุย มิติสัมพันธ์ และการเชื่อมโยง" เล่มนี้ ได้ฝึกทักษะความรู้ ความคิด และเชาวน์ปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย สร้างเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ