• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :978-616-213-370-1
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 21
  • ขนาดไฟล์ : 4.76 MB
ปุยปุย ระบายสี เรียนรู้การออม มาเรียนรู้วิธีและประโยชน์ในการออมเงินกับปุยปุย พร้อมสนุกกับการระบายสี และเกมลากเส้นต่อจุด ฝึกทักษะ สร้างเสริมความรู้ ความคิด เชาวน์ปัญญา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทุกคน