• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :9786162133732
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 28
  • ขนาดไฟล์ : 12.03 MB
สนุกสนานไปกับปุยปุย ที่จะพาน้อง ๆ ไปฝึกทักษะค้นหาสิ่งของ ฝึกทักษะด้านการคิด ช่วยกันหาเส้นทางไปเก็บสิ่งของให้ครบตามเป้าหมาย สร้างเสริมทักษะความรู้ ความคิด เชาวน์ปัญญา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ทุกคน