• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :978-974-389-989-8
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 36
  • ขนาดไฟล์ : 6.04 MB
แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้พ่อแม่สามารถนำไปใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ปฐมวัยได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่