• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :9786162136764
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 490
  • ขนาดไฟล์ : 42.49 MB
"ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ English Test ม.1-2-3" เล่มนี้ ได้รวบรวมแบบทดสอบภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ (ปรนัย, อัตนัย) กว่า 52 Test แต่ละแบบทดสอบประกอบด้วย Grammar, Vocabulary, Comprehension ซึ่งได้จัดทำเป็นอย่างดี เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตร เหมาะสำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เตรียมตัวสอบกลางภาค ปลายภาค และสอบเข้าโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนำทั่วประเทศสารบัญ- English Test M.1- English Test M.2- English Test M.3