• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :9786162134432
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 194
  • ขนาดไฟล์ : 21.87 MB
หนังสือ "พกสูตรคณิต ม.ต้น" เล่มนี้ ได้รวบรวมสูตรและกฎของวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-2-3) ไว้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งนี้ เพื่อให้หนังสือพกสูตรเข้าสอบ คณิต ม.ต้น เป็นแนวทางสำหรับเตรียมความพร้อมของน้องๆ ม.ต้น ในการเรียนและการสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจเนื้อหาชัดเจนยิ่งขึ้นสารบัญ- จำนวนเต็ม- ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย- เลขยกกำลัง- เศษส่วนและทศนิยม- การประมาณค่า- คู่อันดับและกราฟ- สมการและอสมการ- ระบบสมการเชิงเส้น- เส้นตรงและมุม- มาตราวัดฯลฯ