• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SKY BOOK
  • Author : Sky Books
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 33
  • ขนาดไฟล์ : 14.17 MB
จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับหนูๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และผู้ปกครองสามารถนำไปเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ป.1 ได้ด้วย ทั้งในทักษะ ความคิด การจำ การสังเกตุ การเรียนรู้สิ่งต่างๆ