คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
3/3 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
  • Author : มีนา โอวรารินทร์
  • ISBN :9786160422678
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 218
  • ขนาดไฟล์ : 12.84 MB
ภัยธรรมชาติเป็นมหันตภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน นำมาซึ่งการทำลายล้างชีวิตและทรัพย์สิน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกร้อน ฯลฯ รวมถึงโรคระบาดต่างๆ ทั้งโรคเอดส์ ไข้หวัดนก ล้วนคร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย แม้ว่าภัยพิบัติต่างๆจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่หากเรามีการจัดการที่ดี ก็จะช่วยลดความเสียหายให้น้อยลง หนังสือ “คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ” ช่วยให้เรารู้เท่าทันธรรมชาติ รู้เท่าทันในวันที่ภัยมา รู้เท่าทันโรค และรู้รักษาเอาตัวรอดให้ปลอดภัย อย่าลืมว่า “รู้เท่าไว้กัน รู้ทันไว้แก้ รู้แท้ปฏิบัติ รู้ชัดให้ศึกษา”นั่นแหละจึงจะรู้รอด ปลอดภัย

ซื้อโดย ปรารถนา ศิริสุวรรณกุล จำนวน 1 สิทธิ์

นำเข้าโดยระบบ Bookcaze จำนวน 2 สิทธิ์