คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
0/1 1 3
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : SE-ED
  • Author : สุรชัย รอดงาม (อาจารย์ทีวี จูเนียร์),Sherwin Martinez,วรรณวิษา ปั้นคุ้ม,ชนิกานต์ เทศนานัย
  • ISBN :9786160838097
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 282
  • ขนาดไฟล์ : 33.99 MB
เจาะลึกแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครอบคลุม GAT, O-NET, 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ, การสอบกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย(กสพท),TU-GET,CU-TEP, TOEIC, TOFEL, SAT, การสอบชิงทุน ตะลุยโจทย์มากถึง 600 ข้อ พร้อมเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น สารบัญ Episode 1 Short Dialogs 1 Episode 2 Short Dialogs 2 Episode 3 Short Dialogs 3 Episode 4 Long Dialogs Episode 5 Situational Dialogs Episode 6 Meaning in Context 1 Episode 7 Meaning in Context 2 Episode 8 Meaning Recognition Episode 9 Sentence Completion 1 Episode 10 Sentence Completion 2 ฯลฯ

ซื้อโดย Dr.Pattisan Kemrichard จำนวน 1 สิทธิ์