• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : ธรรมนิติเพรส
  • ISBN :9786163022417
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 25
  • ขนาดไฟล์ : 0.78 MB
เมื่อผู้ประกอบการ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ และตัวแทนองค์กร มีหน้าที่และเกี่ยวข้องต้องดำเนินการกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “งานบุคคล” หรือ ฝ่าย HR นั้น หากคุณหรือองค์กรไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้ว อาจได้รับโทษในทางกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครองหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประเด็นคำถามสำคัญอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ PDPA ที่ใช้กับงาน HR โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการตอบคำถามโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย PDPA ได้อย่างเข้าใจง่ายขึ้น