คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
2/2 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : openstax
  • Author : Senior Contributing Authors Jay Abramson, Arizona State University / Contributing Authors Valeree Falduto, Palm Beach State College Rachael Gross, Towson University David Lippman, Pierce College Melonie Rasmussen, Pierce College Christina Fernandez Harold Whipple, Formerly of Columbia College Jean-Marie Magnier, Springfield Technical Community College Rick Norwood, East Tennessee State University Nicholas Belloit, Florida State College at Jacksonville
  • ISBN :9781947172104
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 1220
  • ขนาดไฟล์ : 30.89 MB
Summary Algebra and Trigonometry provides a comprehensive exploration of algebraic principles and meets scope and sequence requirements for a typical introductory algebra and trigonometry course. The modular approach and the richness of content ensure that the book meets the needs of a variety of courses. Algebra and Trigonometry offers a wealth of examples with detailed, conceptual explanations, building a strong foundation in the material before asking students to apply what they’ve learned.
Prerequisites 1
Equations and Inequalities 73
Functions 159
Linear Functions 279
Polynomial and Rational Functions 343
Exponential and Logarithmic Functions 463
The Unit Circle: Sine and Cosine Functions 575
Periodic Functions 641
Trigonometric Identities and Equations 695
Further Applications of Trigonometry 761
Systems of Equations and Inequalities 875 Analytic Geometry 981
Sequences, Probability and Counting Theory 1055

ซื้อโดย nawarat bookcaze จำนวน 1 สิทธิ์

ซื้อโดย Global. connext จำนวน 1 สิทธิ์