• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : openstax
  • Author : Jay Abramson, Arizona State University
  • ISBN :9781951693411
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 1111
  • ขนาดไฟล์ : 73.21 MB
College Algebra 2e provides a comprehensive exploration of algebraic principles and meets scope and sequence requirements for a typical introductory algebra course. The modular approach and richness of content ensure that the book addresses the needs of a variety of courses. College Algebra 2e offers a wealth of examples with detailed, conceptual explanations, building a strong foundation in the material before asking students to apply what they’ve learned. The College Algebra 2e revision focused on improving relevance and representation as well as mathematical clarity and accuracy. Introductory narratives, examples, and problems were reviewed and revised using a diversity, equity, and inclusion framework. Many contexts, scenarios, and images have been changed to become even more relevant to students’ lives and interests. To maintain our commitment to accuracy and precision, examples, exercises, and solutions were reviewed by multiple faculty experts. All improvement suggestions and errata updates from the first edition were considered and unified across the different formats of the text. The first edition of College Algebra by OpenStax