• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : openstax
  • Author : Jay Abramson, Arizona State University Sharon North, St. Louis Community College
  • ISBN :9781951693466
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 1292
  • ขนาดไฟล์ : 78.73 MB
College Algebra 2e with Corequisite Support integrates comprehensive algebraic principles with effective foundational review. Each textbook section is paired with a thoughtfully developed, topically aligned skills module that prepares students for the course material. The modules include conceptual overviews, worked examples, and guided practice; they incorporate relevant material from OpenStax’s Developmental Math series. To offer the most flexibility as possible, the material within College Algebra 2e with Corequisite Support will be available in several formats. The skills modules can be downloaded and/or printed for use in classes, workshops, or tutoring sessions, and will be provided as both Word and PDF files. The College Algebra 2e with Corequisite Support revision focused on improving relevance and representation as well as mathematical clarity and accuracy. Introductory narratives, examples, and problems were reviewed and revised using a diversity, equity, and inclusion framework. Many contexts, scenarios, and images have been changed to become even more relevant to students’ lives and interests. To maintain our commitment to accuracy and precision, examples, exercises, and solutions were reviewed by multiple faculty experts. All improvement suggestions and errata updates from the first edition were considered and unified across the different formats of the text. The first edition of College Algebra with Corequisite Support by OpenStax