• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : openstax
  • Author : Jay Abramson, Arizona State University Sharon North, St. Louis Community College
  • ISBN :9781951693275
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 1297
  • ขนาดไฟล์ : 78.05 MB
College Algebra with Corequisite Support integrates comprehensive algebraic principles with effective foundational review. Each textbook section is paired with a thoughtfully developed, topically aligned skills module that prepares students for the course material. The modules include conceptual overviews, worked examples, and guided practice; they incorporate relevant material from OpenStax’s Developmental Math series. To offer the most flexibility as possible, the material within College Algebra with Corequisite Support will be available in several formats. The skills modules can be downloaded and/or printed for use in classes, workshops, or tutoring sessions, and will be provided as both Word and PDF files. We have posted draft, not final, content. All draft content is subject to peer review, editorial changes, and correction. Page numbers, as well as numbering on figures, equations, examples, footnotes, etc. may not be accurate or final. Links may be missing or non-functional.