• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : openstax
  • Author : Rose M. Spielman, Formerly of Quinnipiac University William J. Jenkins, Mercer University Marilyn D. Lovett, Spelman College Joanna Czarnota-Bojarska, Uniwersytet Warszawski
  • ISBN :9788394883881
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 788
  • ขนาดไฟล์ : 40.39 MB
Psychologia powstała z myślą o studentach jednosemestralnego kursu wstęp do psychologii. Podręcznik jest obszernym omówieniem wszystkich podstawowych zagadnień w ujęciu klasycznym z uwzględnieniem wiedzy najnowszej. Książka zawiera również opis zaburzeń psychicznych i wprowadza terminologię zgodną z DSM-5 oraz ICD. Wydanie jest polską adaptacją wydania drugiego aktualizowanego Psychology 2e OpenStax. Publikacja została dostosowana do potrzeb polskich studentów i wymogów na uczelniach w Polsce. Uwzględniona została potrzeba lokalizacji kulturowej. Szersze modyfikacje wprowadzono w rozdziałach „Badania”, „Emocje i motywacje”, „Osobowość” oraz „Psychologia społeczna”, a rozdział poświęcony psychologii pracy i organizacji został stworzony w całości na potrzeby polskiego czytelnika.