• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : openstax
  • Author : Paul Flowers, University of North Carolina at Pembroke Edward J. Neth, University of Connecticut William R. Robinson, PhD, Purdue University Klaus Theopold, University of Delaware Richard Langley, Stephen F. Austin State University
  • ISBN :9781947172630
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 1225
  • ขนาดไฟล์ : 205.08 MB
Chemistry: Atoms First 2e is a peer-reviewed, openly licensed introductory textbook produced through a collaborative publishing partnership between OpenStax and the University of Connecticut and UConn Undergraduate Student Government Association. This text is an atoms-first adaptation of OpenStax Chemistry 2e. The intention of “atoms-first” involves a few basic principles: first, it introduces atomic and molecular structure much earlier than the traditional approach, and it threads these themes through subsequent chapters. This approach may be chosen as a way to delay the introduction of material such as stoichiometry that students traditionally find abstract and difficult, thereby allowing students time to acclimate their study skills to chemistry. Additionally, it gives students a basis for understanding the application of quantitative principles to the chemistry that underlies the entire course. It also aims to center the study of chemistry on the atomic foundation that many will expand upon in a later course covering organic chemistry, easing that transition when the time arrives.