คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : openstax
  • Author : Julianne Zedalis, The Bishop
  • ISBN :9781947172418
  • ภาษา : english
  • จำนวนหน้า : 1802
  • ขนาดไฟล์ : 192.59 MB
All OpenStax textbooks undergo a rigorous review process. However, like any professional-grade textbook, errors sometimes occur. The good part is, since our books are web-based, we can make updates periodically. If you have a correction to suggest, submit it here. We review your suggestion and make necessary changes.

ซื้อโดย nawarat bookcaze จำนวน 1 สิทธิ์