คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : EXPERNET BOOKS
  • Author : อนุสร ดีรักษา, ณัฐวิภา วิริยา
  • ISBN :9789744145000
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 166
  • ขนาดไฟล์ : 3.22 MB
" หนังสือ "พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เทคนิคในด้านการเขียนสำหรับการสอบ IELTS พร้อมทั้งให้ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ ข้อควรระวัง ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียน และรวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริง สารบัญ บทที่ 1 รู้จัก IELTS บทที่ 2 การสอบ IELTS Writing และเกณฑ์การให้คะแนน บทที่ 3 เทคนิคการเขียนตอบโจทย์ที่ 1 (Task 1) บทที่ 4 เทคนิคการเขียนตอบโจทย์ที่ 2 (Task 2) บทที่ 5 ข้อควรระวังในการ IELTS Writing บทที่ 6 สรุปหลักไวยากรณ์สำหรับเตรียมสอบ IELTS Writing บทที่ 7 รวมคำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับเตรียมสอบ IELTS Writing"

ซื้อโดย Dr.Pattisan Kemrichard จำนวน 1 สิทธิ์