• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :9786168067246
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 272
  • ขนาดไฟล์ : 8.21 MB
โอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initaitive ของจีน