• คงเหลือ : 1
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :9786168067239
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 276
  • ขนาดไฟล์ : 3.45 MB
นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชน ตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD คณะนักวิจัย : วิมล ปั้นคง, สดุดี วงศ์เกียรติขจร