คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : ITD
  • Author : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • ISBN :-
  • ภาษา : thai
  • จำนวนหน้า : 153
  • ขนาดไฟล์ : 1.56 MB
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทย โดยเป็นอุตสาหกรรมส่งออกในสิบอันดับแรกของไทยมาโดยตลอดและมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับที่ 3 ในปี ค.ศ.2009 รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานในระดับที่สูง ปีที่พิมพ์ : 2554

ซื้อโดย Ukrit Visitkitjakarn จำนวน 1 สิทธิ์