คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
  • Author : ปริพนธ์ นำพบสันติ
  • ISBN :9789740218326
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 218
  • ขนาดไฟล์ : 26.90 MB
เล่าเบื้องหลังการออกแบบเมืองของญี่ปุ่น ด้วยความร่วมมือจากใจที่เต็มไปด้วยรัก ความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราเผชิญปัญหาที่รายล้อมอยู่ได้ เช่นเดียวกันกับเรื่อง “เมือง” ที่จำเป็นต้องถูกวางแผนและออกแบบมาอย่างเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้คน ชวนสำรวจความร่วมมือของผู้คนทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญและทำให้เมืองในญี่ปุ่นกลายเป็นเมืองที่ดี เป็นเมืองที่ใครๆ ก็อยากจะรัก และเป็นเมืองที่ผู้คนอยากจะก้าวเท้าออกจากบ้านมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ซื้อโดย ภูมิพัฒน์ โสภณสุทธีพงศ์ จำนวน 1 สิทธิ์