คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : DHARMNITI
  • Author : วิทยา เอกวิรุฬพร
  • ISBN :9786163023124
  • ภาษา : ไทย
  • จำนวนหน้า : 24
  • ขนาดไฟล์ : 2.19 MB
งานที่ท้าทายที่สุดของเหล่านักบัญชีคืออะไร เชื่อว่าคำตอบคือ การปิดบัญชีอย่างไรให้ทันรอบ หากได้วางแผนและกำหนดขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีการแยกเงินหมุนเวียนออกจากเงินส่วนตัว การกระทบยอด การจัดการเอกสารรับและจ่ายทางบัญชี การวางแผนภาษี จะช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำของงานบัญชี หนังสือเล่มนี้ได้นำประสบการณ์จากผู้เขียน คำแนะนำ พร้อมเทคนิคการทำงานบัญชี ลดความยุ่งยาก ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้การปิดบัญชีมีระบบ ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปอย่างราบรื่น

ซื้อโดย ทัณฑิกา หุตามัย จำนวน 1 สิทธิ์