คงเหลือ รอคิว รอ/วัน
1/1 0 0
  • ประเภท : อีบุ๊ก
  • สำนักพิมพ์ : -
  • Author : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
  • ISBN :
  • ภาษา :
  • จำนวนหน้า : 36
  • ขนาดไฟล์ : 9.5 MB
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย โดย TCDC จัดทำนิตยสารฉบับแจกฟรีรายเดือน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของ ?ความคิดสร้างสรรค์? ในฐานะปัจจัยการผลิตหลักสำหรับเศรษฐกิจไทยในอนาคต เพื่อรองรับต่อการพัฒนาของกระบวนทัศน์ใหม่ที่ขยา

ซื้อโดย Global. connext จำนวน 1 สิทธิ์