:: รวมข้อความถึงนักอ่าน ::

โดย Ukrit Visitkitjakarn

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 40.00 บาท

#000149

โดย Dr.Pattisan Kemrichard

ในนาม SSBM Bangkok Alumni และ สมาคมศิษย์ชางตาครู้สคอนแวนท์ (สมาคมศิษย์ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร)

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 1,065.00 บาท

#000144

โดย Ukrit Visitkitjakarn

ในนาม วิศิษฐ์กิจการ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 925.00 บาท

#000143

โดย ทัณฑิกา หุตามัย

ในนาม ส่วนตัว

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 150.00 บาท

#000141

โดย เอกรัช พุทธรักษา

ในนาม siamcelt Distributors Co.Ltd,

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 333.00 บาท

#000140

โดย นารีรัตน์ มงคลอังกูร

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 200.00 บาท

#000139

โดย ภูมิพัฒน์ โสภณสุทธีพงศ์

ในนาม ภูมิพัฒน์ โสภณสุทธีพงศ์

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 250.00 บาท

#000138

โดย ปรียวรรณ ณ นคร

ในนาม หจก.อุตสาหกรรมไทยประตูเหล็ก

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 225.00 บาท

#000122

โดย อับดุลอาซิตส์ หะยีสะนิ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 65.00 บาท

#000119

น้องๆ อ่านหนังสือกันให้มากๆ นะครับ


โดย ปรีดา บูรณะศิลปากร

ในนาม บูรณะศิลปากร

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 115.00 บาท

#000098

โดย Tiptri Chuensaichol

ในนาม K.Tiptri Chuensaichol

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 999.00 บาท

#000097

อนุรักษ์ขนมไทย…ภูมิใจที่ได้ทำ


โดย Pornchita Raksayoo

ในนาม บริษัท โกลบอลดอทคอนเน็กซ์ จํากัด

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 333.00 บาท

#000096

โดย nawarat bookcaze

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 0.00 บาท


เพิ่มเติม

#000095

โดย ยุรนันท์ ยิ้มสาระ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 760.00 บาท

#000094

โดย ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล

ในนาม บริษัทเกษตรศิวิไลซ์จำกัด

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 329.00 บาท

#000093

13 ตุลาคม ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์


โดย Dr.Suwanna Vongsurakrai

ในนาม ครอบครัววงศ์สุรไกร

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 499.00 บาท

#000090

โดย Ukrit Visitkitjakarn

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 0.00 บาท

#000089

โดย สุทธิวัฒน์ วงศ์สุรไกร

ในนาม วงศ์สุรไกร

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000088

www.hilikeagency.com www.goship.co.th


โดย ชานน สัมพันธารักษ์

ในนาม Hi-Like Agency

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000086

ประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิของบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียม


โดย Ukrit Visitkitjakarn

ในนาม ครอบครัว วิศิษฐ์กิจการ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 100.00 บาท

#000082

โดย ปริวรรธน์ ไชยธนันต์วุฒิ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000079

ขอให้มีความสุขกับการอ่านและการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ


โดย วัชราภรณ์ ลือวิริยะพันธุ์

ในนาม M-PATHY INTERTRADE CO., LTD.

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 1,520.00 บาท

#000076

โดย อ.ดร.แพทธิสัณด์ แคมป์ริชชาจน์

ในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 3,800.00 บาท

#000072

เด็กเก่งคณิตไปได้ไกล


โดย ๊Ukrit Visitkitjakarn

ในนาม ครอบครัว วิศิษฐ์กิจการ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 85.00 บาท

#000071

โดย ปิยวัฒน์ บวรนิรัตติศัย

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000070

โดย นภาดา เศรษฐเศรณีกุล

ในนาม เศรษฐเศรณีกุล

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000069

เดินย้อนรอยอดีตเวียดนาม


โดย อุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจการ

ในนาม บริษัท บุ๊กค์คาเซ่ จำกัด

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 100.00 บาท

#000061