:: รวมข้อความถึงนักอ่าน ::

โดย สุทธิวัฒน์ วงศ์สุรไกร

ในนาม วงศ์สุรไกร

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000088

www.hilikeagency.com www.goship.co.th


โดย ชานน สัมพันธารักษ์

ในนาม Hi-Like Agency

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000086

ประชาธิปไตยคือการเคารพในสิทธิของบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียม


โดย Ukrit Visitkitjakarn

ในนาม ครอบครัว วิศิษฐ์กิจการ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 100.00 บาท

#000082

โดย ปริวรรธน์ ไชยธนันต์วุฒิ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000079

ขอให้มีความสุขกับการอ่านและการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ค่ะ


โดย วัชราภรณ์ ลือวิริยะพันธุ์

ในนาม M-PATHY INTERTRADE CO., LTD.

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 1,520.00 บาท

#000076

โดย อ.ดร.แพทธิสัณด์ แคมป์ริชชาจน์

ในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 3,800.00 บาท

#000072

เด็กเก่งคณิตไปได้ไกล


โดย ๊Ukrit Visitkitjakarn

ในนาม ครอบครัว วิศิษฐ์กิจการ

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 85.00 บาท

#000071

โดย ปิยวัฒน์ บวรนิรัตติศัย

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000070

โดย นภาดา เศรษฐเศรณีกุล

ในนาม เศรษฐเศรณีกุล

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 380.00 บาท

#000069

เดินย้อนรอยอดีตเวียดนาม


โดย อุกฤษฏ์ วิศิษฐ์กิจการ

ในนาม บริษัท บุ๊กค์คาเซ่ จำกัด

ยอดซื้ออีบุ๊กเข้าห้องสมุดแบ่งปัน รวม 100.00 บาท

#000061